Kinderopvang Boartershiem
Kinderopvang, voorschoolse en naschoolse opvang

Tarieven & kinderopvangtoeslag

 Kosten kinderopvang

2024


40 schoolweken + 12 vakantieweken  = 52 weken contract á 10.25 euro per uur
40 schoolweken = 40 weken contract á 10.53 euro per uur


Pakket

Tijdstip van brengen

Tijdstip van halen

Pakket 1

07:00

17:00

Pakket 2

07:00

18:00

Pakket 3

08:30

17:00

Pakket 4

08:30

18:00


Veel gestelde vragen:


Wat is het verschil tussen een schoolweken- en een jaarcontract

 • 40 schoolwekencontract geeft recht op kinderopvang tijdens schoolweken ( 40 weken per jaar )
 • Jaarcontract á 52 weken geeft recht op kinderopvang gedurende het hele jaar op contractueel vastgestelde dagen, 52 weken per jaar


Ruiltegoed en extra dagen

 • Binnen Boartershiem wordt gewerkt met een Ruiltegoed. Het Ruiltegoed is een service die

Boartershiem aanbiedt. Het Ruiltegoed is in samenspraak met de oudercommissie vastgesteld op: - 52 weken pakket  - 8 ruildagen per jaar - 40 weken pakket – 4 ruildagen per jaar Dit aantal ruildagen is naar verhouding gekozen op basis van de gemiddelde vrije dagen per kalenderjaar. Door kaders vast te stellen in de ruildagen heeft iedereen gelijke mogelijkheden in het toegekend krijgen van ruildagen en is dit niet afhankelijk van het moment van aanvraag, maar uitsluitend van tegoed en mogelijkheden op de groep.
Om elkaar te helpen is het van belang om tijdig ruildagen en verlofdagen door te geven. Zo is vroegtijdig zichtbaar wat de mogelijkheden zijn en kunnen wij als opvang eerder voldoen aan wensen van ouders. Met de vastgestelde kaders blijven ruildagen een service en geen recht waar je aanspraak op kunt doen.

 • KDV – 8 ruildagen – uren pakketafname
 • BSO – 8 ruildagen – uren pakketafname dagdelen, waarbij 2 hele dagen ingezet kunnen worden.


52 weken pakket


Is de startdatum van uw contract niet 1 januari maar 1 april 2024 dan wordt de rekensom zoals
onderstaande uitgevoerd:
8 ruildagen : 12 maanden = 0.67
12 maanden – 3 maanden = 9 maanden
9 maanden x 0.67 = 6.03 ruildagen – afgerond een tegoed voor 6 ruildagen


40 weken pakket
Is de startdatum van uw contract niet 1 januari maar 1 april 2024 dan wordt de rekensom zoals
onderstaande uitgevoerd:
4 ruildagen : 12 maanden = 0.33
12 maanden – 3 maanden = 9 maanden
9 maanden x 0.33 = 2.97 ruildagen – afgerond een tegoed van 3 ruildagen


 • Het Ruiltegoed is geldig in het jaar 2024
 • Het Ruiltegoed is kind- en contract gebonden en niet overdraagbaar. Het Ruiltegoed is gebonden aan de opvangsoort van het kind, geldig voor de locatie(s) waar het kind geplaatst is en geldig tijdens de contractperiode. Uitbetaling van het Ruiltegoed vindt niet plaats. Indien uw kind overgaat van de KDV naar de BSO groep en het contract ( 52 – 40 weken) blijft hetzelfde dan neemt u de ruildagen Wijziging uurtarief en ruildagen 2024 mee naar de andere opvangsoort. Wel wijzigen de tijden van het opnemen van de ruildag.  KDV hele dag en BSO één dagdeel , uitgezonderd vakantie periode).
 • Incidentele opvangdagen worden toegekend op basis van beschikbaarheid. Er zijn geen rechten te ontlenen aan het Ruiltegoed.
 •  Het tegoed is alleen in te zetten als er voldoende uren in het tegoed zitten. Extra opvangdagen deels vanuit het tegoed en de rest tegen bijbetaling is niet mogelijk.
 •  Als de consument incidentele opvang heeft aangevraagd en deze door Boartershiem is bevestigd dan kan deze niet meer geannuleerd worden. Afmelden van incidentele opvangdagen (ingekocht via het Ruiltegoed) leidt niet tot een teruggave van dit tegoed.
 •  Voor de opvang tijdens bijzondere sluitingsdagen is het niet mogelijk om opgebouwd Ruiltegoed in te zetten.Flexibiliteit

 • Onze flexibiliteit bieden wij aan doormiddel van het afnemen van pakketten met een starttijd te kiezen uit 07:00 of 08:30 en het kiezen uit een eindtijd tussen 17:00 & 18:00 uur. Daarnaast kan een ruil dag worden aangevraagd uiterlijk 48 uur van te voren en is er geen maximum aan ruildagen aan vastgesteld. 
 • Kinderen mogen tussen 07:00 - 09:00 uur worden gebracht & tussen 16:00 - 18:00 uur worden opgehaald. ( Belangrijk punt is dat ongeacht het eerder ophalen en of brengen van de kinderen de contract uren worden doorbetaald )

 


Extra af te nemen opvangdagen

 • Een extra af te nemen opvang dag noemen wij een flexibele opvang, aan deze flexibele opvang dag is een hogere uur prijs verbonden, namelijk 10.53 euro per uur.  Via Bitcare of de mail kan je als ouder de flexibele opvang dag aanvragen onder het kopje "extra planning". De extra afgenomen dagen worden per maand gefactureerd en staan met datum en tijd weergeven op de factuur. Belangrijk: extra opvang is alleen mogelijk indien er een kind plek beschikbaar is en uiterlijk 2 weken voor de extra dag toegezegd. Voor extra opvang tijdens vakantieweken geldt een termijn van 6 weken voorafgaande aan de zomer schoolvakantie en 4 weken voorafgaande aan de overige schoolvakantieperiodes.


Luiers

 

Vanaf 2024 zijn luiers geen onderdeel meet van het all-in pakket. Iedere ouder brengt eigen luiers mee voor hun kind. Er zijn voor alle kinderen een bakje te vinden waar een voorraad luiers in kunnen worden gedaan net als reserve kleding. Het bakje dient elke dag te worden aangevuld.  Voor ouders die gebruik willen maken van wasbare luiers is er vanaf 2024 een subsidie vanuit de Gemeente Heerenveen. Meer informatie hierover vindt je op via https://www.heerenveen.nl/nieuws/bofkontjesregeling-subsidie-voor-wasbare-luiers/

 

 

Boartershiem is gesloten op nationale feestdagen:
Boartershiem is gesloten op nationale feestdagen:
✓ Eerste paasdag  
✓ Tweede paasdag 
✓ Koningsdag 
✓ Hemelvaartsdag 
✓ Eerste Pinksterdag 
✓ Tweede Pinksterdag 
✓ Sinterklaasavond 5 december vanaf 15:00
✓ Kerstavond 24 december gesloten vanaf 15:00 uur
✓ Eerste kerstdag 25 december 
✓ Tweede kerstdag 26 december 
✓ Oudejaarsdag 31 december vanaf 16:00


Alle dagen staan in Bitcare als open weergeven. Komt uw kindje op een dag spelen die in het contract staat weergeven en waarbij de dag op een feestdag valt. Dan kan deze feestdag op elk moment ( dus ook in het verleden) in het jaar geruild worden voor een andere dag. Na het aanvragen van een ruil dag wordt de ruil dag binnen 3 dagen geweigerd of geaccepteerd, dit hangt af van de regels m.b.t. het kind ratio. Over bovenstaande datums krijgen jullie ook kinderopvangtoeslag.

Waarom wordt er aan ouders met een 52 weken contract gevraagd om uiterlijk 12 weken voorafgaande aan de zomervakantie hun vakantieplanning door te geven?

Indien ouders de vakantieplanning al overzichtelijk hebben is het fijn om dit op tijd door te krijgen. Zo kunnen extra aanvragen voor ouders die binnen de vakantieperiode opvang nodig hebben, 6 weken voorafgaande aan de zomervakantie geïnformeerd worden of hun kindje wel of niet kan komen spelen op de opvang gedurende de zomervakantieperiode.


We noemen dit flexibele opvang en je kunt dit aanvragen bij de pedagogische medewerkers op de groep via het Flex-formulier. Wij factureren de extra afgenomen dagen per maand. Een extra opvang dag wordt, als er een plek beschikbaar is, uiterlijk 2 weken voor de extra dag toegezegd door de betreffende locatie. De termijn van 2 weken geldt zowel voor het KDV als de BSO tijdens schooldagen. Voor extra opvang voor de BSO in de vakantieweken geldt een termijn van 4 weken.

Dit staat beschreven in de algemene voorwaarden die met het opvangcontract worden meegestuurd.Waarom zijn de tarieven van een 40 weken en een 52 weken contract verschillend?

Met een 40 weken contract worden in totaal minder uren in rekening gebracht bij ouders. Veel van de vaste lasten van de eerste stap zoals huisvestingskosten, speelgoed, meubilair, personeelskosten blijven echter gelijk en moeten dan verdeeld worden over een kleiner aantal uren. Om deze lasten te kunnen blijven betalen, moet het uurtarief daarom hoger liggen.Eerder brengen of halen

Tussen 07:00 - 09:00 kunnen kinderen worden gebracht en tussen 16:00 - 18:00 uur kunnen kinderen bij ons worden opgehaald. Op deze manier kunnen wij de rust en regelmaat op de kinderopvang waarborgen. Willen jullie wel een keer jullie kindje eerder komen ophalen van de kinderopvang is dit vast en zeker mogelijk. Meld het tijdstip van ophalen bij de leidster op de groep. 

Belangrijk om te weten is dat de kosten van de kinderopvang berekend worden aan de hand van het af te nemen uren op contract basis. De reden van het doorbetalen van de kinderopvang als jullie de kinderen eerder brengen of halen heeft te maken waarop de kostenposten van de tarieven zijn gebaseerd. Dit zijn kosten zoals salarislasten en de huisvesting. Deze blijven gelijk, ook wanneer een kind een keer later wordt gebracht of eerder wordt opgehaald.


Willen jullie berekenen wat de netto kosten zijn m.b.t. de kinderopvang? Via onderstaande link kunt u berekenen hoeveel kinderopvang toeslag u terug krijgt.

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ 


of 

 

 
 
 
Opbellen
E-mail
Info