Kinderopvang Boartershiem
Kinderopvang, voorschoolse en naschoolse opvang

Tarieven & kinderopvangtoeslag

 

Kosten kinderopvang2023

40 schoolweken + 12 vakantieweken  = 52 weken contract á 9.06 euro per uur
40 schoolweken = 40 weken contract á 9,34 euro per uur


Pakket

Tijdstip van brengen

Tijdstip van halen

Pakket 1

07:00

17:00

Pakket 2

07:00

18:00

Pakket 3

08:30

17:00

Pakket 4

08:30

18:00Veel gestelde vragen:


Wat is het verschil tussen een schoolweken- en een jaarcontract

  • 40 schoolwekencontract geeft recht op kinderopvang tijdens schoolweken ( 40 weken per jaar )
  • Jaarcontract á 52 weken geeft recht op kinderopvang gedurende het hele jaar op contractueel vastgestelde dagen, 52 weken per jaar


Wanneer mag ik een ruil dag inzetten?

Het doel van ruildagen is de gelegenheid bieden aan ouders om een reguliere opvang dag te laten vervallen en kosteloos te ruilen tegen een alternatieve opvang dag (ruil dag).


  •  Goedkeuring voor de ruilaanvraag is alleen mogelijk wanneer de maximale groepsgrote op de aangevraagde ruil dag nog niet is bereikt en er voldoende personeel is ingepland.
  •  Als de ouder kinderen heeft op verschillende groepen, moeten zij voor ieder kind apart een aanvraag indienen.
  •  Diana Wels of Nienke van den Berg laat u via de mail of Bitcare weten of wij akkoord kunnen gaan met het verzoek.
  •  Bij ziekte van het kind kan er 48 uur van te voren een ruil dag worden aangevraagd via boartershiem@hotmail.com of via ons kind systeem Bitcare.
  •  Indien een kind 2 dagen terug verlof heeft opgenomen, dan kunnen deze dagen niet meer omgeruild worden. Een ruil dag moet minimaal 48 uur van te voren worden ingediend.

Voorbeeld 1 : U geeft aan dat je in de maand mei 2 dagen verlof wil aanvragen. De aanvraag wordt goedgekeurd. Hierdoor ontstaat er een kind plek op de aangevraagde dag waarop een ander kindje ingepland kan worden. Indien jullie het verlof weer willen intrekken wordt er allereerst gekeken of dit nog mogelijk is dat jullie kindje komt spelen op de opvang of dat deze dag voorzien is.


Voorbeeld 2 : U geeft in de maand februari aan dat u in de maand mei 2 verlofdagen wilt gaan opnemen. De verlofdagen worden verwerkt. U kunt deze aangevraagde verlofdagen tot 48 uur van te voren VIA BITCARE inzetten als een ruildag. LET OP! De ruil dag kan alleen worden goedgekeurd als wij aan de eisen van het kind ratio kunnen voldoen.https://strato-editor.com/.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.social.Youtube/images/thumbnail.svgFlexibiliteit

  • Onze flexibiliteit bieden wij aan doormiddel van het afnemen van pakketten met een starttijd te kiezen uit 07:00 of 08:30 en het kiezen uit een eindtijd tussen 17:00 & 18:00 uur. Daarnaast kan een ruil dag worden aangevraagd uiterlijk 48 uur van te voren en is er geen maximum aan ruildagen aan vastgesteld. 
  • Kinderen mogen tussen 07:00 - 09:00 uur worden gebracht & tussen 16:00 - 18:00 uur worden opgehaald. ( Belangrijk punt is dat ongeacht het eerder ophalen en of brengen van de kinderen de contract uren worden doorbetaald )

 


Extra af te nemen opvangdagen

  • Een extra af te nemen opvang dag noemen wij een flexibele opvang, aan deze flexibele opvang dag is een hogere uur prijs verbonden, namelijk 9, 34 euro per uur.  Via Bitcare of de mail kan je als ouder de flexibele opvang dag aanvragen onder het kopje "extra planning". De extra afgenomen dagen worden per maand gefactureerd en staan met datum en tijd weergeven op de factuur. Belangrijk: extra opvang is alleen mogelijk indien er een kind plek beschikbaar is en uiterlijk 2 weken voor de extra dag toegezegd. Voor extra opvang tijdens vakantieweken geldt een termijn van 6 weken voorafgaande aan de zomer schoolvakantie en 4 weken voorafgaande aan de overige schoolvakantieperiodes.

 

Boartershiem is gesloten op nationale feestdagen:
Boartershiem is gesloten op nationale feestdagen:
✓ Eerste paasdag 9 april 2023
✓ Tweede paasdag 10 april 2023
✓ Koningsdag 27 april 2023
✓ Hemelvaartsdag 18 mei 2023
✓ Eerste Pinksterdag 28 mei 2023
✓ Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
✓ Sinterklaasavond 5 december vanaf 15:00
✓ Kerstavond 24 december gesloten vanaf 15:00 uur
✓ Eerste kerstdag 25 december 2023
✓ Tweede kerstdag 26 december 2023
✓ Oudejaarsdag 31 december 2023


Alle dagen staan in Bitcare als open weergeven. Komt uw kindje op een dag spelen die in het contract staat weergeven en waarbij de dag op een feestdag valt. Dan kan deze feestdag op elk moment ( dus ook in het verleden) in het jaar geruild worden voor een andere dag. Na het aanvragen van een ruil dag wordt de ruil dag binnen 3 dagen geweigerd of geaccepteerd, dit hangt af van de regels m.b.t. het kind ratio. Over bovenstaande datums krijgen jullie ook kinderopvangtoeslag.

Waarom wordt er aan ouders met een 52 weken contract gevraagd om uiterlijk 12 weken voorafgaande aan de zomervakantie hun vakantieplanning door te geven?

Indien ouders de vakantieplanning al overzichtelijk hebben is het fijn om dit op tijd door te krijgen. Zo kunnen extra aanvragen voor ouders die binnen de vakantieperiode opvang nodig hebben, 6 weken voorafgaande aan de zomervakantie geïnformeerd worden of hun kindje wel of niet kan komen spelen op de opvang gedurende de zomervakantieperiode.


We noemen dit flexibele opvang en je kunt dit aanvragen bij de pedagogische medewerkers op de groep via het Flex-formulier. Wij factureren de extra afgenomen dagen per maand. Een extra opvang dag wordt, als er een plek beschikbaar is, uiterlijk 2 weken voor de extra dag toegezegd door de betreffende locatie. De termijn van 2 weken geldt zowel voor het KDV als de BSO tijdens schooldagen. Voor extra opvang voor de BSO in de vakantieweken geldt een termijn van 4 weken.

Dit staat beschreven in de algemene voorwaarden die met het opvangcontract worden meegestuurd.Waarom zijn de tarieven van een 40 weken en een 52 weken contract verschillend?

Met een 40 weken contract worden in totaal minder uren in rekening gebracht bij ouders. Veel van de vaste lasten van de eerste stap zoals huisvestingskosten, speelgoed, meubilair, personeelskosten blijven echter gelijk en moeten dan verdeeld worden over een kleiner aantal uren. Om deze lasten te kunnen blijven betalen, moet het uurtarief daarom hoger liggen.Eerder brengen of halen

Tussen 07:00 - 09:00 kunnen kinderen worden gebracht en tussen 16:00 - 18:00 uur kunnen kinderen bij ons worden opgehaald. Op deze manier kunnen wij de rust en regelmaat op de kinderopvang waarborgen. Willen jullie wel een keer jullie kindje eerder komen ophalen van de kinderopvang is dit vast en zeker mogelijk. Meld het tijdstip van ophalen bij de leidster op de groep. 

Belangrijk om te weten is dat de kosten van de kinderopvang berekend worden aan de hand van het af te nemen uren op contract basis. De reden van het doorbetalen van de kinderopvang als jullie de kinderen eerder brengen of halen heeft te maken waarop de kostenposten van de tarieven zijn gebaseerd. Dit zijn kosten zoals salarislasten en de huisvesting. Deze blijven gelijk, ook wanneer een kind een keer later wordt gebracht of eerder wordt opgehaald.


Willen jullie berekenen wat de netto kosten zijn m.b.t. de kinderopvang? Via onderstaande link kunt u berekenen hoeveel kinderopvang toeslag u terug krijgt.

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ 


of 

 

 
 
 
Opbellen
E-mail
Info