Kinderopvang Boartershiem
Akkrum en omliggende dorpen

Wat maakt ons zo uniek?

 

Kinderopvang Boartershiem is een een kleinschalige kinderopvang. We werken met vaste leidsters op de groep. Hierdoor is er altijd een vertrouwd gezicht aanwezig voor de kinderen. Wij werken met kleine groepen, hierdoor hebben wij voldoende tijd voor ieder kind. ( Groep grote maximaal 12 kinderen, waarbij wij proberen 10 kinderen per dag in te plannen ). Tevens bieden wij kinderen een huiselijke omgeving.

Bij ons geldt ELK KIND IS UNIEK!


Onze leidsters zijn in het bezit van een geldig certificaat EHBO voor kinderen. Verder volgen wij diverse scholingen om onze deskundigheid te bevorderen. Zo hebben wij sinds juni 2017 ook het VVE certificaat behaald. Daarnaast hebben wij nog meer deskundigheid in huis waaronder de non- en verbale communicatie voor 0 tot 1 jarigen, het ergonomisch dragen, kindercoaching, baby- en kindermassage. Tevens is 1 van onze leidsters bevoegd om de training werken met baby's te geven. Binnenkort zullen wij allen ook in het bezit zijn van het certificaat werken met baby's. Bitcare is een app voor ouders en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Als ouders kunnen jullie via een app genaamd Bitcare bijhouden hoe het met jullie kind gaat tijdens de opvang. Ook worden foto's die alleen zichtbaar zijn voor de verzorgers getoond in jullie account. Planning en verlof aanvragen kunnen tevens ingediend worden via Bitcare.

Werken met baby's , verplicht onderdeel om aan te voldoen binnen de kinderopvang. Wij zijn per maart 2019 geslaagd voor het bijwonen van de training! Tijdens de training leren wij de non- en verbale communicatie van 0 tot 1 jarigen. Krijgen wij nog meer achtergrond over babymassage en ergonomisch dragen speciaal voor binnen de kinderopvang. Daarnaast leren wij alles omtrent emotionele ondersteuning, respect voor autonomie,  het bieden van structuur en continuïteit voor baby's binnen de kdv, begeleiden van interacties en alles rondom de ontwikkeling van de baby's. Tevens wordt er tijdens de training behandeld hoe we de ruimte veilig en uitdagend kunnen inrichten en hoe wij spelenderwijs baby's van alles kunnen leren. Een leerzame en leuke training. Bewustwording, verdieping en samenwerken zijn 2 woorden die veel aan bod komen. 

 

 Ergonomisch dragen , tijdens de opvang kunnen wij jullie kindje ergonomisch dragen in de draagzak van ErgoBaby Adapt. Een fijne draagzak die comfort en een veilig gevoel aan jullie kindje biedt. Alle pedagogisch medewerkers zijn getraind in hoe zij de draagzak kunnen gebruiken. Waarom ergonomisch dragen tijdens de opvang. Ouders gaan steeds meer dragen, het is een gevoel van veiligheid en tevens gemak. Wij willen deze "gewoonte" vanuit thuis door laten vloeien tijdens de opvang.  Naast gemak en veiligheid biedt het tevens ondersteuning voor darmkrampjes, kunnen baby's beter boeren als ze rechtop gedragen worden. Tevens kunnen wij als pedagogisch medewerkers de baby troosten en aandacht geven door de baby dicht bij ons te houden. En tegelijkertijd ook de peuter die aandacht vraagt de aandacht geven door middel van het maken van bijvoorbeeld een puzzel. Voordat wij jullie kindje gaan dragen dienen jullie als ouders eerst een toestemmingsformulier te ondertekenen.